bst2288全球奢华游戏-bstbet贝斯特官网

内部治理
内部治理

3.1 理事会成员

理事长:王海珍

副理事长:陈有甫

理事:葛伟军、张兴娣(兼秘书长)、邬瑞珏

监事:黎雪姣


3.2 章程

基金会章程(2019修订).pdf(点击查看)


3.3 机构设置

基金会办事机构及其职能情况.pdf(点击查看)


3.4 管理制度(办法)

1) 基金会理事会议事规则.pdf(试行)(点击查看)

2) 基金会信息公开制度.pdf(试行)(点击查看)

3) 基金会货币资金管理制度.pdf(试行)(点击查看)

4) 基金会货币资金管理制度.pdf(试行)(点击查看)

5) 基金会文件管理办法(试行)

6) 基金会档案管理办法(试行)

7) 基金会印章管理办法(试行)

8) 基金会人事管理制度(试行)

9) 基金会重大事项报告制度(试行)

10) 基金会项目管理制度(试行)

11) 基金会志愿者使用制度(试行)

12) 基金会财务制度(试行)

13) 基金会外汇收支管理规范(试行)


Baidu
sogou